CHCETE TOVAR VRÁTIŤ, VYMENIŤ ALEBO REKLAMOVAŤ ?
Odstúpenie od zmluvy:
Stiahnite a vyplňte náš formulár, ktorý je potrebné vytlačiť a poslať nám ho v prílohe emailu.

Tento súbor si môžete stiahnuť TU

Tento formulár slúži ako žiadosť na odstúpenie od zmluvy!

Reklamačný formulár:
Na reklamáciu poškodeného tovaru, na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy slúži výmenný formulár
Tento súbor si môžete stiahnuť: TU

  • Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14 dní od doručenia.
  • Tovar v pôvodnom stave je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 30 dní od doručenia.
  • Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.

Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním:

  • mechanickým poškodením
  • neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním)
  • v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania
  • v osobitných prípadoch
  • ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa

prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

© Copyright 2021 Elizz | webstránku vytvoril 
uniqorn.online
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram